Kjenner du til havfruene på land?

Kjenner du til havfruene på land? Stig Tenold ved NHH (til høyre) og Bård Gram Økland fra Bergens Sjøfartsmuseum viser frem sin rykende ferske artikkel om Norges Havfrueforbund: «Mermaids Ashore: The Norwegian Mermaid Association, 1964 – 1989». De to er enige om at sjømannskonene er en interessant innfallsvinkel til moderne sjøfartshistorie. 

Norges Havfrueforbund var en landsdekkende organisasjon med opptil 2000 medlemmer og mange lokallag, blant annet i Bergen, Os, Bømlo, Haugesund og Stavanger. Foreningen var sosialt viktig og samlet kvinner i samme situasjon. Den arbeidet også opp imot myndigheter for å bedre sjømannsfamiliens kår. Artikkelen, som er publisert i det internasjonale tidsskriftet «The Mariner`s Mirror», bygger på studier i arkivet etter Bergen Havfrueforening og intervjuer med sjømannskoner i Bergen. Artikkelen er knyttet til bokprosjektet Bergen og Sjøfarten bind 6. Økland og Tenold jobber nå med å publisere en artikkel på norsk om samme tema.