Ledig stilling – historiker ved Bergens Sjøfartsmuseum

Stiftelsen Museum Vest er en kulturhistorisk museumsorganisasjon bestående av syv avdelinger i Bergensregionen; Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla Museum, Fjell Festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet og Bjørn West Museet. 1. mai 2019 blir Bergens Sjøfartsmuseum konsolidert med Museum Vest. Museum Vest forteller om livet langs kysten og på havet. Vårt arbeid er knyttet til forvaltning, forskning, undervisning og formidling av temaer som kystkultur, sjøfart, fiskeri og havbruk, samt krig og okkupasjon fra fortid til samtid. Museum Vest har vel 60 årsverk (inkludert Bergens Sjøfartsmuseum) og er organisert som en stiftelse med eget styre.

Bergens Sjøfartsmuseum ble stiftet i 1921 og er et ledende formidlings-, forvaltnings- forsknings- og kompetansesenter i Norge for nasjonal og internasjonal sjøfartshistorie. Fra 1. mai 2019 blir museet den åttende avdelingen i Museum Vest som ledd i å skape et musealt tyngdepunkt for Norges forhold til havet.

Vi søker en engasjert og entusiastisk historiker som vil bli en del av et aktivt og levende fagmiljø.
Som historiker hos oss vil dine arbeidsoppgaver primært bestå av forskning, samt både skriftlig og muntlig formidling til et allment så vel som akademisk publikum. En av oppgavene vil være å innta rollen som redaktør for Sjøfartshistorisk årbok.

Det er viktig at du er både selvstendig og har gode samarbeidsevner, og at du har interesse av å ha dialog med andre fagmiljø.
Vi inviterer historikere både med og uten doktorgrad til å søke. Søkere med erfaring fra museum og dokumentert forskererfaring fra sjøfartshistoriske tema vil ha en fordel, men vi åpner også for at historikere med annen fagbakgrunn kan søke.

Vi tilbyr et godt kollegialt og faglig fellesskap, stor grad av faglig frihet og muligheten til å bidra til å forme museets forskningsmessige og faglige profil.
Stillingen inngår i Museum Vest, med kontorplass på Bergens Sjøfartsmuseum.

Stillingen blir lønnet etter avtale, basert på Landsoverenskomsten for museer. Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger om stillingen eller museets virksomhet kan innhentes hos:
avdelingsdirektør Per Kristian Sebak, tlf. 55 54 96 01 eller på www.sjofartsmuseum.no.
Søknad med vedlagt CV, inkludert oversikt over publikasjoner, sendes: personal@museumvest.no innen 2. mai 2019.

Vi ser frem til å høre fra deg!