Byvandring for skoleklasser

Byvandring rundt Vågen. Oppstart er ved Mariakirken, og vi går på Bryggen, runder Fisketorget og kommer litt ut på Nordnes. Målsettingen med byvandringen er å gi en litt annerledes historietime, der vi belyser byens nære maritime tilknytting i et historisk perspektiv

En stor del av vandringen er knyttet tematisk til middelalderen og den 2. verdenskrig, men vi kommer også noe inn på andre perioder.

Varighet: ca. 1,5 t.

Målgruppe: Elever fra og med 6. trinn. Byvandringen er bl.a. brukt av både ungdomsskolen, den videregående skolen og voksenopplæringen. Også andre grupper kan ha utbytte av byvandringen.

Kontakt oss for mer info/avtale besøkstid.