Forskning

Forskning ved museet

Bergens Sjøfartsmuseum er kjent for sine forskningsresultater. I tillegg til å utgi Sjøfartshistorisk årbok, har museet vært involvert i en rekke forskningsprosjekt i årenes løp. Det mest omfattende var fembindsserien Handelsflåten i krig (1995). Museet har også utgitt fem bind av «Bergen og sjøfarten», og det sjette bindet i serien er nå under planlegging.

Forskning er et prioritert område for Bergens Sjøfartsmuseum, og målsetningen er blant annet tettere samarbeid med Universitetet i Bergen og andre relevante forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Museet er også spesielt opptatt av å få flere masterstudenter til å skrive om sjøfartshistoriske tema. Gjennom Norsk sjøfartshistorisk forskningsfond tilbyr Bergens Sjøfartsmuseum stipend til masterstudenter det siste året av studiene.

Sjøfartshistorisk årbok

Sjøfartshistorisk årbok ble første gang utgitt i 1965, med Lauritz Pettersen og Atle Thowsen som redaktører. Artiklene har i årenes løp favnet et bredt spekter av maritime emner rettet mot et allment så vel som akademisk publikum.

Årboken er et nivå 1 tidsskrift innen vitenskapelig rapportering. Mer om årboken i Nasjonal Statistikk for høgre utdanning (NSD). Hver utgave inneholder som regel tre artikler.

Dersom du har forslag til artikkel for årboken, send først en kort skisse til direktør/redaktør Per Kristian Sebak på epost.

Liste over tildigere artikler utgitt i Sjøfartshistorisk årbok (pdf).