Forskning

Forskning ved museet

Bergens Sjøfartsmuseum er kjent for sine forskningsresultater. I tillegg til å utgi Sjøfartshistorisk årbok, har museet vært involvert i en rekke forskningsprosjekt i årenes løp. Det mest omfattende var fembindsserien Handelsflåten i krig (1995). Museet har også utgitt fem bind av «Bergen og sjøfarten», og det sjette bindet i serien er nå under planlegging.

Forskning er et prioritert område for Bergens Sjøfartsmuseum, og målsetningen er blant annet tettere samarbeid med Universitetet i Bergen og andre relevante forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Museet er også spesielt opptatt av å få flere masterstudenter til å skrive om sjøfartshistoriske tema. Gjennom Norsk sjøfartshistorisk forskningsfond tilbyr Bergens Sjøfartsmuseum stipend til masterstudenter det siste året av studiene.

Sjøfartshistorisk årbok

Sjøfartshistorisk årbok ble første gang utgitt i 1965, med Lauritz Pettersen og Atle Thowsen som redaktører. Artiklene har i årenes løp favnet et bredt spekter av maritime emner rettet mot et allment så vel som akademisk publikum.

Årboken er et nivå 1 tidsskrift innen vitenskapelig rapportering. Mer om årboken i Nasjonal Statistikk for høgre utdanning (NSD). Hver utgave inneholder som regel tre artikler.

 

Dersom du har forslag til artikkel for årboken, send først en kort skisse til direktør/redaktør Per Kristian Sebak på epost.

 

Liste over tildigere artikler utgitt i Sjøfartshistorisk årbok (pdf).

 

I anledning Bergens Sjøfartsmuseum sitt 100 års jubileum i 2021 er Sjøfartshistorisk årbok digitalisert og fritt tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket sin nettside. Der kan du lese alle utgavene av årboken fra starten i 1965. Ønsker du å lese årbøkene fra de til en hver tid tre siste årene, så må du kjøpe de i museumsbutikken. Noe av det beste med digitaliseringen er at du nå kan søke i alle årbøkene for å finne fram til akkurat det du er interessert i, enten det er et skip, rederi, tema, person eller noe annet.
Lenke til Sjøfartshistorisk årbok på Nasjonalbiblioteket sin nettside: HER

Lenke til film på YouTube om hvordan du søker i Sjøfartshistorisk årbok: HER

 

Film fra Bergens Sjøfartsmuseum og Nasjonalbiblioteket i anledning lanseringen av digital årbok: HER