UTSATT Kulturminner i ferskvann

VI KOMMER TILBAKE TIL NY DATO HØSTEN 2021

 

Velkommen til foredrag om marinarkeologi!

 

"Kulturminner i ferskvann – Utfordringer i arkeologisk forvaltning"
Museet forvalter alle kulturminner under vann i region Vestland og Sunnmøre – også ferskvann. Kulturminnearbeidet i ferskvann byr på andre utfordringer enn de vi møter i sjø. Foredraget gir et innblikk i arbeid, problemstillinger og muligheter til å heve forståelsen av vår kulturarv.
Foredragsholdere er Tord Karlsen og Thomas Bjørkeland, begge er marinarkeologier ved Bergens Sjøfartsmuseum.