Mastergradsstipend i sjøfartshistorie

Tar du mastergrad i historie med fokus på sjøfartshistorie – eller kjenner du noen som gjør det? Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond har lyst ut sitt årlige stipend på opptil kr. 50 000 til mastergradsstudenter i historie som velger emner innenfor norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.

 

Bergens Sjøfartsmuseum ved Museum Vest og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF)
arbeider for å fremme og styrke den sjøfartshistoriske forskningen i Norge. I den
forbindelse utlyser vi et årlig stipend på opptil kr. 50 000 til mastergradsstudenter i historie som
velger emner innenfor norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.


Stipendet kan søkes av mastergradsstudenter som studerer i Norge og som har gjennomført
kursdelen av mastergradsstudiet. Tildelingen vil skje på bakgrunn av resultatene fra kursdelen,
vurdering av prosjektskisse for masteroppgaven og uttalelse fra veileder. Oppgaven kan skrives
på norsk med engelsk «summary» eller på engelsk med norsk sammendrag.


Det er en forutsetning for stipendet at studenten etter nærmere retningslinjer kan bearbeide
masteroppgaven for publisering i Sjøfartshistorisk årbok og at Bergens Sjøfartsmuseum
forbeholder seg, etter en kvalitetsmessig vurdering, førsteretten til å publisere
mastergradsoppgaven vederlagsfritt i samme årbok, evt. annen publikasjon tilknyttet museet.


Stipendsøknaden vil bli vurdert av en komite bestående av 2 fagpersoner fra avdelingen Bergens
Sjøfartsmuseum og 1 fagperson fra en annen avdeling i Museum Vest. Komiteen vil også vurdere
om emnevalget faller innenfor «sjøfartshistorie».


Søknadskriterier og hva som skal legges ved søknaden:

 • Vitnemål, inkludert bekreftelse på gjennomført kursdel av mastergradsstudiet i historie.
 • Prosjektskisse for masteroppgaven i historie (maks 500 ord) rettet mot norsk eller
  internasjonal sjøfartshistorie. Prosjektskissen skal inneholde kort introduksjon om emnet,
  problemstilling, aktuelle kilder og hvordan emnet stiller seg i forhold til relevant
  forskningsstatus.
 • Uttalelse fra veileder.
 • Masteroppgaven gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon

 

Masteroppgaven gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon i Norge.

Ang. utbetaling av stipendet:

 • Kr. 25 000 blir utbetalt i løpet av november-desember søknadsåret.
 • Kr. 25 000 blir utbetalt etter at masteroppgaven er bestått med minimum karakter B og
  oppgaven er blitt bearbeidet for publisering i Sjøfartshistorisk årbok, e.l.

Søknadsfrist: 1. oktober 2022. Søknad sendes til postsjofart[a]museumvest.no

Bergen, 15. august 2022

Per Kristian Sebak
Styremedlem, NSF, og avdelingsdirektør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest


Stiftelsen Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) ble opprettet 16 .januar 1971 med donasjon fra Hilmar Reksten pålydende NOK 3 000 000. I 2013 ble det mottatt en gave fra Stiftelsen Roald og Gulborg Morckens Fond (RGM) i forbindelse med oppløsning og avvikling av denne stiftelsen. NSF støtter primært aktiviteter ved Bergens Sjøfartsmuseum