Bergens Sjøfartsmuseum har fått to nye marinearkeologer

 

I august og september har Museum Vest ansatt to nye marinarkeologer ved Bergens Sjøfartsmuseum. Selma Lauvland (til venstre) og Maiken Holst (til høyre) ser frem til å jobbe med den maritime historien på den vakre Vestlandskysten.

I tillegg har museet en tredje arkeolog fra før, Tord Karlsen.Maiken Holst kommer rett fra utdanning der hun har både dykkerutdanning fra høyskolen på Vestlandet, bachelor i arkeologi ved University of Chester og en mastergrad i marinarkeologi ved University of Southampton hvor hun skrev oppgave på norsk kystkultur. 

Selma Lauvland har også studert i England og tok en bachelor i arkeologi og sosialantropologi ved University of Bristol før hun tok master i marinarkeologi ved Syddansk Universitet. Selma har også jobbet en tid som marinarkeolog bl.a. i Oslo og Stavanger.

De er enige om at marinarkeologi kan bidra til å øke vår kunnskap om sjøfartshistorien. Marinarkeologi handler om vår felles maritime kulturarv og er mye  det samme som arkeologi på land med tanke på teori og metode,  bare at undersøkelsene foregår under vann og med annet utstyr. Selma Lauvland sier at båtflyktningene på Middelhavet inspirerte henne til å studere marinarkeologi. Hun er fasinert av hvordan folk har brukt havet til å skape seg en bedre fremtid og hvordan havet har åpnet opp for ferdsel, kontakt og kulturutveksling gjennom hundreårene.

Maiken Holst har alltid vært historisk interessert og vokste opp i den nordnorske kystkulturen og har vært på fiske så lenge hun kan huske. Hun er opptatt av den sjøsamiske kulturen og samisk kystkultur..

Begge to er enige om at jobben på Bergens Sjøfartsmuseum er variert. Det blir både kontorarbeid med saksbehandling og undersøkelser i sjø der du kommer tett på kulturminnene. Det blir også dokumentasjonsarbeid i etterkant av undersøkelsene, og tid til å formidle funn ved publisering.

Plansaker som berører sjø i Vestland fylke og Sunnmøre kommer inn til museet og museets tre arkeologer velger ut steder som har potensiale for eventuelle videre undersøkelser. Utvelgelsen bygger på tidligere arkeologiske funn, historiske kilder, gamle kart og en helhetsvurdering av området. Det er en informert vurdering som avgjør hvor vi dykker og undersøker sier de to marinarkeologene.

Hva skal publikum gjøre om de finner noe de tror er et marinarkeologisk funn? Da bør de informere museet så vil vi kontakte dem. Send gjerne med bilde om mulig og posisjon. Er man i tvil så kan man også melde fra til andre myndigheter i området sier Maiken Holst og Selma Lauvland.