Undervisningsopplegg

Opplev spennende undervisningsopplegg om sjøfart og kystkultur tilpasset skole- og barnehagegrupper på Sjøfartsmuseet

Bli med på en rundreise i museet

Barnehage

Museumsvert Marte inviterer barna med på en rundreise i museet. La barna bli kjent med et fantastisk museumsbygg – og mange spennende gjenstander - som garantert vil skape undring, refleksjon og glede.

Sammen skal de se på båter og rare gjenstander, snakker litt om hva de har vært brukt til, om hvordan det var å være barn i seilskutetiden og mye annet knyttet til sjølivet. Rundreisen vil også kunne inneholde sang, høytlesning og en fysisk del som tilpasses individuelt etter barnas alder og størrelse på gruppen.

Les mer og bestill undervisning på MuseumsLosen


Vikingtid

fra 6. trinn

Bli kjent med vikingenes verden! Vi fokuserer på samfunnet, vikingskipene, sjøreisene og kontakt med andre land.

Undervisningsemnet gir et overblikk over det norrøne verdensbildet, samfunnet, vikingskipene og sjøreisene. Elevene får også kjennskap til arkeologiske kilder og gravskikk i vikingtid. Oseberg- og Gokstadskipet, begge utstilt i flotte modeller og supplert med originale vikingskipsdeler, har en sentral plass. Vi trekker lange historiske linjer, fra bronsealderens helleristninger, via jernalderens langskip til vikingtid. Kvalsundskipet, et originalt skip fra jernalder, har også en sentral plass i formidlingen.  

Les mer og bestill undervisning på MuseumsLosen


Handel og sjøfart i middelalderen

Byvandring, fra 6. trinn

Med utgangspunkt i middelalderbyen Bergen, får vi et innblikk i handel og sjøfart i perioden.

Hva er en by? Vi diskuterer byoppkomst i middelalderen med utgangspunkt i Bergen. Elevene får kjennskap til skip, seilingsruter, handelsvarer og aktører i skipsfarten som var viktig for Bergen. Vi ser også på arkeologiske og historiske kilder, ikke minst arkeologiske sjøfunn fra Vågen og vestlandskysten. Opplegget trekker opp lange historiske linjer fra vikingtid inn i middelalder.

Les mer og bestill undervisning på MuseumsLosen


Høydepunkter i sjøfartshistorien - omvisning på museet

fra 6. trinn

Bli med på en generell omvisning på Bergens Sjøfartsmuseum.

Kontakt Bård Økland:

  • Tlf: 55 54 96 06 eller 481 57 516
  • Mail: bard.okland@museumvest.no

 

Norske sjøfolk under andre verdenskrig

fra 8. trinn

Undervisningsemne om 2. verdenskrig som fokuserer spesielt på den norske handelsflåtens og sjøfolkenes viktige og farlige krigsinnsats gjennom statsrederiet NORTRASHIP. Et bidrag til alliert krigføring og seier som fra britisk hold ble vurdert som «tilsvarende 1 million soldater».

Ved inngangen til begge verdenskrigene hadde Norge en av verdens største handelsflåter. Både som nøytral og som alliert fikk den norske flåten stor oppmerksomhet fra de krigførende parter, og under begge kriger var tapene av mannskap og materiell store. Med særlig vekt på den 2. verdenskrig, men også med blikk på den 1., forteller vi hvilken jobb norske krigsseilere gjorde, under hvilke forhold, og hvilken betydning dette hadde. Vi ser også kort på forhold i Bergen; eksplosjonsulykken og Bergen som ubåthavn.

Les mer og bestill undervisning på MuseumsLosen

 

Maritim byvandring i Bergen 

Byvandring, fra 8. trinn

Bli med på en lærerik vandring som levendegjør Bergens eldre eller nyere tids sjøfartshistorie med fokus på områdene rundt Vågen.

Byvandringene kan tilpasses ulike tema som middelalder, andre verdenskrig eller generell sjøfartshistorie. Alternative ruter er under bearbeidelse, så kontakt gjerne museet direkte om du har spesielle ønsker. Middelalder vandringen fokuserer på byutvikling, handel og sjøfart. Ruten om 2. verdenskrig belyser blant annet krigshandlinger, den tyske okkupasjonsmaktens tilstedeværelse i Bergen og krigsseileres innsats. Ruten om generell sjøfartshistorie tar for seg utviklingen i Bergen fra middelalder, via seilskutetiden til overgangen fra seil til damp.

Les mer og bestill undervisning på MuseumsLosen


Den norske utvandringen til Amerika

fra 8. trinn

Den norske utvandringen til Amerika var del av en massiv utvandringsbølge som traff Europa med stor kraft på 18- og 1900-tallet.

«Bli i landet og nær dig redelig» formante biskop Jacob Naumann almuen, men for døve ører. Mer enn 700.000 nordmenn trosset hans råd og utvandret til USA. Med utgangspunkt i dagens migranter og migrasjonsruter over hav, ser vi tilbake på den gang europeere – og nordmenn – var migranter, med vekt på hundreårsperioden 1830-1930. Vi ser på hvem som dro, hvorfor de dro, selve overfarten og møtet med det nye hjemlandet.

Les mer og bestill undervisning på MuseumsLosen


Vår ære og vår makt

Videregående skole

Hvordan ble Norge en stormakt på havet og våre sjøfolk verdens fraktemenn? 

Undervisningsopplegg som gir elevene kunnskaper om utviklingen av Norge som en stormakt på havet fra 1850 til i dag. I perioden 1850-1880 ble Norge en av verdens største sjøfartsnasjoner. I 1880-årene ble Bergen ledende i Norge på overgang fra seil til damp. Opplegget fokuserer på hvorfor dette skjedde og hvilke konsekvenser det fikk for folk i Norge. Undervisningen trekker lange historiske linjer over 1800- og 1900-tallet.  

Les mer og bestill undervisning på MuseumsLosen

 

Skeivhet til sjøs

Videregående skole

Hvordan var det å være homofil til sjøs 1950-70-tallet?

Kontakt Bård Økland:

  • Tlf: 55 54 96 06 eller 481 57 516
  • Mail: bard.okland@museumvest.no

 

Podkast

Digital

Museum Vest-podden er full av undervisningsinnhold. Podkasten kan høres på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts og i nettleser. Her kan du gå gjennom alle episodene som inneholder undervisningsrelatert innhold. Du kan også kontakte Bård Økland for tips om hvilke episoder som passer til hvilke tema.