1600-1700-tallet

I middelalderen tok hanseatene kontrollen over handelen i Nord-Europa. Hanseatene beholdt sin maktposisjon i flere hundre år, og først på 1600-tallet ble det rom for gjenoppbyggingen av en norsk handelsflåte. 

På 1700-tallet fortsatte handelsflåten å vokse, og skipene dro til stadig fjernere farvann. Denne perioden er godt representert i museets samlinger. Ulike skipsmodeller, kart, originalgjenstander fra f.eks. sjørøverskip, malerier, og – ikke minst – en fyldig beskrivelse av «slaget på Bergens Våg», preger utstillingen. Slaget på Vågen, mellom hollandske og engelsk skip, er en av de mest begivenhetsrike hendelsene i Bergen på 1600-tallet. I museet kan man blant annet studere skipsforsiringer og en av kanonene som ble benyttet under slaget.