Kyst- og fjordabåter

For dagens godt voksne mennesker representerer kyst- og fjordabåten et nostalgisk gjensyn med barne- og ungdomsår.

Utstillingen formidler den viktige rollen dampen fikk for den norske samfunnsutviklingen på 1800- og 1900-tallet, men gir også innblikk i livet om bord, postens rolle på fjordabåten, farer som truet til sjøs samt fergetrafikken innad i Bergen. Velkjente slitere som Kystruten, Nattruten og Hurtigruten har mer enn 100 år gamle tradisjoner med transport av passasjerer og gods. I dag er det kun Hurtigruten som fortsatt holder stand som passasjerrute.