Offshore

Den norske oljealderen begynte for alvor med Ekofisk-funnet i 1969. Funnet resulterte i økt interesse blant norske rederier i å delta i oljevirksomheten.

Det ble kontrahert en rekke forsyningsskip og etter hvert også boreplattformer. Odfjell Drilling i Bergen bidro i samarbeid med Aker mekaniske Verksted i utviklingen av Aker H-3 plattformen. I utstillingen står en modell av Odfjell Drillings Deep Sea Bergen (bygget 1983), i tillegg til en utstilling knyttet til offshore shipping.