Skips- og maskinbygging

Museet har en liten avdeling i 2. etasje viet skips- og maskinbygging. I Bergen har det vært bygget skip av metall siden 1857, og Bergens Mekaniske Verksteder (BMV) var byens viktigste jernskipsverksted. 

Foruten de modeller av bergenskbygde skip og dampmaskiner som er vist rundt omkring i de ulike utstillingene på museet, blant annet i Kyst- og Fjordabåt, er det i 2.etasje vist en stor skipsbyggingsmodell fra BMV. Et 26 000 tonn dødvekt stort tankskip blir her bygget i seksjoner. Sammen med elektrisk sveising er dette en byggemåte som først ble tatt i bruk i stor skala under den 2. verdenskrig og senere innført blant annet i Norge. Museet har også en ruvende modell, i skala 1:10, av et maskinrom fra et lasteskip på ca. 8000 dødvekttonn. Hovedmotoren, en Burmeister & Wain dieselmotor på 7500 hk, kan dreies ved å trykke på en knapp. Den virkelige størrelsen på en skipsmaskin får vi inntrykk av ved en gjennomskåret sylinder fra en dieselmotor fra M/S «Hallanger» (bygget i 1927).