Tank- og linjefart

Norsk linje- og tankfart økte kraftig i mellomkrigsårene. Mens Bergen var blant de norske byene som satset sterkest på oversjøisk linjefart frem mot 2. verdenskrig, ble byen hengende etter når det gjaldt tankskipsfarten.

Likevel hadde Bergen i 1939 landets største tankrederi – Westfal-Larsen & Co. A/S. Mens linjefarten i sin tradisjonelle form forsvant i løpet av de første tiårene etter krigen, utviklet Bergen seg til en storby innen tankfart, både innen transport av råolje og av kjemikalier. I utstillingen finnes en rekke modeller av skip fra byens tank- og linjeflåte.