Treskipsbygging

Treskipsbyggingen i bergensområdet har lange tradisjoner. Det var imidlertid først i 1784 at det ble etablert et byggeverft her.

Senere ble det i byen og området rundt anlagt nye treskipsverft, som fikk sin storhetstid i perioden 1850-1880. I utstillingen finnes blant annet verktøy fra verftene, deler av et originalt gangspill og en modell som viser kjølhalingsvirksomhet ved Nyhavn verft i Sandviken.