Norge på havet i to verdenskriger

Ved starten av begge verdenskriger var Norge en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Flere tusen sjømenn i den norske handelsflåten mistet livet på krigshavene.

Under 2. verdenskrig ga Norge gjennom “Norwegian Shipping and Trade Mission” – NORTRASHIP – et viktig bidrag til den allierte krigføringen. Nær 1000 norske fartøy og 30 000 sjøfolk deltok. Ifølge samtidig alliert propaganda ble tidvis 40 prosent av britisk oljeimport fraktet på norske tankskip.