Venneforeningen

Venneforeningen

Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum har som formål direkte eller indirekte å støtte driften av Bergens Sjøfartsmuseum

Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum har som formål direkte eller indirekte å støtte driften av Bergens Sjøfartsmuseum, samt å øke interessen og forståelsen for bergensk og norsk sjøfartshistorie. Formålet skal søkes nådd ved opprettholdelse og utvikling av en aktiv forening. Bli medlem i venneforeningen og bli bedre kjent med museet og dets virksomhet! Medlemmene får løpende informasjon og nyhetsbrev, invitasjon til utstillingsåpninger, til foredragsrekker og til ulike aktivitetsdager ved museet.
Stiller du som frivillig ved ett av våre mange arrangement kan vi love en hyggelig stund sammen med publikum, andre medlemmer og museets øvrige ansatte. Hvor aktiv du vil være som medlem er opp til deg.

 

Du er uansett hjertelig velkommen!

 Venneforeningen

 

Privatmedlemskap 

 • Gratis adgang for deg og en gjest til Bergens Sjøfartsmuseum i ordinær åpningstid hele året.
 • Rabattert eller gratis adgang til særskilte arrangement ved museet.
 • Gratis adgang til Museum Vest sine avdelinger i ordinær åpningstid, Stavanger Maritime Museum og Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo.
 • Løpende informasjon om aktiviteter ved museet.
 • 20% rabatt på museets publikasjoner og reproduksjoner.
 • Årlig generalforsamling på museet med foredrag og bespisning - og hyggelig samvær
 • Medlemskapet følger kalenderåret og løper til det blir oppsagt.


Kontingent privatpersoner

 • Ordinært medlemskap innlandet kr. 350,-
 • Ordinært medlemskap utland kr. 400,-
 • Familiemedlem/student/ungdom under 25 år kr. 100,-
 • Livsvarig medlem innland kr. 7000,-
 • Livsvarig medlem utland kr. 8000,-

Bedriftsmedlemskap

 • Fire/åtte adgangskort til Museum Vest sine avdelinger i ordinær åpningstid, Stavanger Maritime Museum og Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo.
 • Løpende informasjon om aktiviteter ved museet.
 • Rabattert eller gratis adgang til særskilte arrangement ved museet.
 • 20% rabatt på museets publikasjoner og reproduksjoner, og 20% rabatt ved leie av BS lokaler til bedriftsinterne arrangementer.
 • Mulighet til å deponere maritime gjenstander til utsmykking i egne lokaler, etter nærmere retningslinjer.
 • Årlig generalforsamling på museet med foredrag og bespisning – og hyggelig samvær.

Kontingent bedrifter

 • Små og mellomstore bedrifter (inntil 100 ansatte) kr 2200,-
 • Store bedrifter (over 100 ansatte) kr 4400,-
 • Medlemskapet følger kalenderåret og løper til det blir oppsagt.

Innmelding sendes til

Det er nå også mulighet for å melde seg inn ved kassen på Sjøfartsmuseet.

Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum
Postboks 7800
5020 Bergen

eller
epost: venneforeningen@museumvest.no

Innmelding krever følgende informasjon

 • Navn
 • Firma
 • Adresse
 • Postnummer/-sted
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Type medlemskap
 • Dato/underskrift