Hopp til hovedinnhold

Bibliotek

Henvendelser og besøk på biblioteket

Biblioteket holder åpent alle virkedager (mand-fred) kl. 09.00-15.00. Lukket kl. 11.30-12.00 pga. lunsj.

Her kan du søke i bibliotekets boksamling: boksamlingen
  • Bergens Sjøfartsmuseum ønsker å hjelpe så mange som mulig som har sjøfartshistoriske eller andre sjøfartsrelaterte spørsmål. Imidlertid har vi begrensede ressurser og ber derfor publikum om å være oppmerksom på følgende før museet kontaktes:
  • Vær forberedt. Gi så konkret og relevant informasjon som mulig relatert til spørsmålene du stiller. Dette hjelper oss å kunne gi et godt svar. Vi foretrekker skriftlige henvendelser på epost (eller brev).
  • Vi svarer på henvendelser fortløpende. Det kan ta opptil 3 uker å få svar på henvendelsen. Hvis du ikke har fått svar innen tre uker, ta gjerne kontakt på ny.
  • Bergens Sjøfartsmuseum låner ikke ut bøker eller arkivmateriell, men du er velkommen til å bruke både bøker og arkivmateriell på biblioteket.
  • Bergens Sjøfartsmuseum er knyttet til UiBs trådløse nett. Bibliotekbrukere fra UiB kan derfor logge seg på trådløs internett under besøket. Biblioteket har også en PC og mikrofilmleser til disposisjon.

Hva finnes i vårt arkiv og bibliotek?

Med mer enn 15 000 bind og et hundretalls tidsskrifter er biblioteket et av landets fremste spesialbibliotek på sitt område. I boksamlingen finnes publikasjoner som er vanskelig, for ikke å si umulig, å finne andre steder i Norge og Norden. Biblioteket blir brukt både av det allmenne publikum, skoleelever, studenter og forskere.

Du kan søke på vår bibliotekkatalog her: SØK HER  

Merk: Bøkene er ikke til utlån og kan kun benyttes på lesesalen. «Logg inn»-funksjonen har derfor ingen hensikt.

I museets arkiv oppbevares historiske dokumenter helst knyttet til privatpersoner, foreninger eller enkelt skip. Arkivsamlingen dekker tidsrommet fra 1700-tallet og frem til i dag.

Arkiv etter rederier, verft, assurandører, meglere og andre bedrifter er i all hovedsak overført til Bergen Byarkiv.

Siden 1970 har arkivarbeidet foregått dels i regi av Norsk sjøfartshistorisk forskningsfond og dels i regi av Bergens Sjøfartsmuseum.

Merk at arkivet etter Nordisk Skipsrederforening og BMV er nå overflyttet til Bergen Byarkiv. For tilgang til arkivene må du derfor kontakte byarkivet.

Andre nyttige ressurser på nett:
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2