Hopp til hovedinnhold

Historie og formål

Bergens Sjøfartsmuseum er et av Norges eldste spesialmuseum. Ideen om et sjøfartsmuseum i Bergen ble kastet frem i 1914 av Bergens Rederiforening og Bergens Skipperforening. 13. april 1921 ble det innkalt til konstituerende møte i Foreningen «Bergens Sjøfartsmuseum». 18. februar 1927 ble museet offisielt åpnet i leide lokaler i Historisk Museum – lokaler som allerede da var for små til museets stadig voksende samlinger.

  • Bilde av en fullsatt sal under åpningen av museumsbygningen 30. april 1962.
    Åpningen av museumsbygningen 30. april 1962. Trenger fotografnavn her

Arbeidet med å etablere et eget bygg skulle pågå i mange år. I 1954 stilte Universitetet i Bergen en tomt på Fastings Minde til museets disposisjon. Museet hadde et byggefond på kr. 525.000, og i tillegg kom en større donasjon fra rederiet Westfal-Larsen & Co. Arkitekt Per Grieg ble engasjert, og byggearbeidet startet sommeren 1959. Den nye museumsbygningen ble innviet 30. april 1962.

Museet utgir Sjøfartshistorisk årbok, og flere av museets ansatte har vært forfattere av større publikasjoner. Bergens Sjøfartsmuseum har forvaltningsansvar for marine kulturminner innenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Bergens Sjøfartsmuseum har i dag oppunder 28.000 besøkende fra inn- og utland. Rundt 40 prosent av de besøkende er skoleklasser. I november 2013 passerte museet 1 million besøkende siden musebygget åpnet i 1962.

Museets målsetninger:

• Arbeide for vedlikehold og utvidelse av museets samlinger.
• Legge forholdene til rette for sjøfartshistorisk forskning på museet.
• Spre kunnskap om norsk og bergensk sjøfartshistorie gjennom publikasjoner og annen aktiv formidling.
• Samarbeide med lignende stiftelser, foreninger og museer.

Direktører ved Bergens Sjøfartsmuseum:

1921-1947:  A. Ragnvald Brekkhus (bestyrer)
1955-1993:  Lauritz Pettersen
1993-2011:  Atle Thowsen
2011-2014:  Tore L. Nilsen
2015-:          Per Kristian Sebak

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2