Hopp til hovedinnhold

Samlingene

Bergens Sjøfartsmuseum er et spesialmuseum som dokumenterer, forvalter og forsker innen norsk sjøfartshistorie. Museets samlinger bygger opprinnelig på en større samling skipsmalerier, modeller, instrumenter, kart og fotografi fra Bergens Skipperforening og Bergens Rederiforening. I tillegg består samlingene av et større deponi av maritime gjenstander fra Bergen Museum (Universitetsmuseet i Bergen), samt gaver fra privatpersoner.

Museet har særlig fokus på handelssjøfarten, og reflekterer i stor grad teknologisk endring og utvikling gjennom tusenvis av år, fra bronsealderens skipsristninger til dagens supplyskip. Utstillingene belyser også de menneskelige og sosiale faktorene knyttet til dette. Museet har forvaltningsansvar for marine kulturminner i Vestland og på Sunnmøre, og samler i tillegg til tradisjonelle museumsgjenstander også inn privatarkiv, fotografi og maritim litteratur.

Bergens Sjøfartsmuseum forvalter ca. 60.000 analoge fotografi. Hoveddelen er av damp-, motor- og tankskip med tilknytning til Bergen. Vi har også fotografi av seilskip, mannskap, Bergen havn, verft/verksted, forlis/havari, samt foto fra 1. og 2. verdenskrig. 

Gjenstandssamlingen består av 20.000 kulturhistoriske og arkeologiske gjenstander. Deler av disse (blant annet malerisamlingen og skipsmodellsamlingen) er digitalisert og tilgjengelig på Digitaltmuseum

Vi jobber kontinuerlig med å digitalisere samlingene våre, og materialet blir fortløpende lagt ut på Digitalt museum.

For bestilling av digitale fotofiler gjelder følgende priser:

Til privat bruk/forskning/lokalhistorie (produksjonskostnader):

Digitale filer på e-post (JPG eller TIF): 200 kr.

Til kommersielt bruk (produksjonskostnader + arkivavgift):

Filer som skal publiseres på nett/tidsskrifter/bøker/aviser etc.: Kr 500 pr foto pluss produksjonskostnad.

For annen kommersiell bruk, kontakt museet for pris.

Ekspresstillegg:

Levering innen 48 timer: + 100 % pristillegg

For avfotografering av materiale som ikke allerede er digitalisert vil pris oppgis på forespørsel.

Bestilling sendes til post@sjofartsmuseum.no

Alle priser er inkl. mva.

Besøk biblioteket på Bergens Sjøfartsmuseum

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2