Hopp til hovedinnhold

Meld fra om funn

Har du funnet eller blitt gjort oppmerksom på kulturminner under vann som kan være eldre enn 100 år? Da tar du kontakt med fylkeskommunen.

Retningslinjer ved funn av kulturminner under vann

  • La funnet ligge til du har meldt fra til en arkeolog i fylkeskommunen for rettledning
  • Kontakt fylkeskommunen i det fylket funnet er gjort
  • Registrer funnet​ i funnskjema fra Riksantikvaren
  • Dokumenter posisjonen til funnet, enten gjennom koordinater, annen kartavmerking eller GPS-posisjon. Det er viktig at markeringen er så nøye som mulig, slik at vi enkelt kan finne tilbake til funnstedet.
  • Skjema leveres til fylkeskommunen i det fylket funnet er gjort. Fylkeskommunen vil overende til rette forvaltningsmuseum. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2