Hopp til hovedinnhold

Nå er den her: BERGEN OG SJØFARTEN bind VI

Det var stor glede og god stemning på museet da boken "Sjøfartsbyen? Bergen og sjøfarten 1973-2008" ble lansert 27.11.23.

Skipene og sjøfarten skapte byen. Bergen var i 1973 preget av lokalbåter, verft, sjøfolk, redere og et yrende liv rundt Vågen. 35 år senere er bildet et helt annet. Verftene og flesteparten av rederiene fra 1973 er borte. Lokalbåtene er erstattet av broer, busser og fly. De fleste sjøfolkene i utenriksflåten har gått i land eller har fått ny jobb i Nordsjøen. Oljealderen endret både Norge og byens skipsfartsnæring. Samtidig har det også vært nyskapning og vekst, både blant rederier, leverandører og andre maritime bedrifter. 

Hva hendte med rederiene, skipene, verftene og sjøfolkene i perioden 1973 til 2008? Stig Tenold har skrevet en levende, underholdende og morsom bok om de store endringene i sjøfartsbyen Bergen. Boken er det sjette bindet i bokserien Bergen og Sjøfarten, utgitt av Bergens Sjøfartsmuseum. Bindet kan leses uavhengig av de tidligere utgivelsene.

Boken koster 399 kr., men for medlemmer i museets venneforening er prisen 299,- fram til 30.12.23.

 • Fylkesordfører Jon Askeland mottar sitt eksemplar av boken fra avdelingsdirektør Per Kristian Sebak. Han holder boken opp og viser til publikum, tydelig fornøyd. Fylkesordføreren har ordførerkjedet om halsen. Bildet er tatt foran dekkshuset fra Statsraad Lehmkuhl, en del av museets faste utstillinger.
  1/6
  Fylkesordfører Jon Askeland mottar sitt eksemplar av boken fra avdelingsdirektør Per Kristian Sebak. Foto: Stiftelsen Museum Vest / Bergens Sjøfartsmuseum
 • Etter taler og blomsteroverrekkelser samlet publikum seg for en kort presentasjon av boken i foredragssalen. Forventningsfulle publikummere finner plassene sine i minuttene før foredraget starter.
  2/6
  Etter taler og blomsteroverrekkelser samlet publikum seg for en kort presentasjon av boken i foredragssalen. Foto: Stiftelsen Museum Vest / Bergens Sjøfartsmuseum
 • Hyggelig bespisning "på dekk" etter foredraget. Gjester som forsyner seg med finger- og pinnemat og god drikke.
  3/6
  Hyggelig bespisning "på dekk" etter foredraget. Foto: Stiftelsen Museum Vest / Bergens Sjøfartsmuseum
 • Forfatter Stig Tenold signerer bøker og prater med en gjest som skal kjøpe boken. I bakgrunnen ses museets utstilling. På bordet ligger bøker i stabler.
  4/6
  Forfatter Stig Tenold signerer bøker.
 • Glade gjester har sikret seg sine eksemplarer av Bergen og Sjøfarten og viser smilende frem bøkene. Medlem i bokkomitén, sjøkaptein Per-Gustav Steimler, til venstre
  5/6
  Glade gjester har sikret seg sine eksemplarer av Bergen og Sjøfarten. Medlem i bokkomitén, sjøkaptein Per-Gustav Steimler, til venstre. Foto: Stiftelsen Museum Vest / Bergens Sjøfartsmuseum
 • Redaktør Knut André Karlstad fra Gyldendal (til venstre) og forfatter Stig Tenold viser stolt fram et eksemplar av boken.
  6/6
  Redaktør Knut André Karlstad fra Gyldendal (til venstre) og forfatter Stig Tenold. Foto: Stifelsen Museum Vest / Bergens Sjøfartsmuseum
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2