Hopp til hovedinnhold

Verdenskrigene

Vi forteller historien om norske sjøfolk på havet gjennom to verdenskriger. Hovedvekten legges på den norske flåten under 2. verdenskrig, og det som var Norges viktigste bidrag til alliert krigføring og seier; 30 000 sjøfolk som fra britisk hold ble vurdert som "tilsvarende én million soldater".

Ved inngangen til begge verdenskrigene hadde Norge en av verdens største handelsflåter. Både som nøytral og som alliert fikk den norske flåten stor oppmerksomhet fra de krigførende parter, og under begge kriger var tapene av mannskap og materiell store. 

Under 2. verdenskrig ga Norge gjennom “Norwegian Shipping and Trade Mission” – NORTRASHIP – et viktig bidrag til den allierte krigføringen. Nær 1000 norske fartøy og 30 000 sjøfolk deltok. Ifølge samtidig alliert propaganda ble tidvis 40% av britisk oljeimport fraktet på norske tankskip.

I utstillingen kan du lære mer om skip og mannskap, se redningsdrakten Vaco i original, brofrakken, vrakdeler fra et japansk Zero-fly som mislyktes i sitt angrep på et norsk handelsskip og modeller av både norsk- og amerikanskbygde frakteskip i krigstjeneste. Vi forteller også historien om - og viser vrakdel fra - frakteskipet Voorbode som eksploderte i Bergen 20. april 1944. 

  • 1/1
    Fra krigsutstillingen; en vrakdel fra skipet Voorbode som eksploderte ved Festningskaien i Bergen sentrum 20. april 1944 og forårsaket store ødeleggelser. Foto: Silje Katrin Robinson / Stiftelsen Museum Vest.
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2