Hopp til hovedinnhold

Fra steinalder til vikingtid

Navnet «Norge» kommer av «veien mot nord» – sjøveien. Et navn definert av vår mer enn 100.000 km lange kystlinje, en strekning tilsvarende 2,5 ganger rundt ekvator. Her har båten vært viktig til fangst, fiske og som transportmiddel, samt i rituelle sammenhenger, helt fra de første bosettere slo seg ned for 11.000 år siden.

 • Osebergskipet, et klinkbygget skip, i modell ved avdelingen for vår eldste skipsfart
  Osebergskipet i modell. Silje Katrine Robinson / Stiftelsen Museum Vest

De eldste farkoster i våre farvann var trolig skinn- og stokkebåter brukt til fiske og fangst av sjøpattedyr i steinalderen (9500-1700 f.Kr.). I bronsealderen (1700-500 f.Kr.) ble plankebygde farkoster introdusert, i et samfunn hvor båten også spilte en viktig rolle i rituelle sammenhenger. Den danske Hjortspringbåten, datert til ca. 350 f.Kr., viser klare likhetstrekk med båter gjengitt på norske helleristningsfelt. Nydambåten fra ca. 320 e.Kr, også den fra Danmark, viser oss hvordan norske jernalderbåter - før vikingskipene - trolig har sett ut. 

I utstillingen kan du følge båtens utvikling fra steinalder til vikingtid. Vi viser en original stokkebåt, originale deler fra et av verdens eldste vikingskip - Kvalsundskipet fra Sunnmøre - i tillegg til enestående modeller av både danske og norske skipsfunn fra perioden. Her må vi selvsagt trekke frem Oseberg- og Gokstad, de to kjente vikingskipene fra 800- og 900-tallet. Disse viser vi i detaljerte modeller (1:6) som gir et svært godt innblikk i skipenes konstruksjon. 


 • Skoleelever studerer en modell av vikingeskipet Oseberg.
  1/4
  Skoleelever studerer en modell av vikingeskipet Oseberg. Silje Katrine Robinson / Stiftelsen Museum Vest
 • Detaljer på modellskipet av et vikingskip
  2/4
  Detaljer på modellskipet av et vikingskip Stiftelsen Museum vest / Silje Katrine Robinson
 • Osebergskipet, et klinkskip, i modell
  3/4
  Osebergskipet i modell Silje Katrine Robinson / Stiftelsen Museum Vest
 • Detaljer på baugen på modellen av et vikingskip
  4/4
  Detaljer på baugen på modellen av et vikingskip Stiftelsen Museum vest / Silje Katrine Robinson
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2